اختصاصی

محور مقاومت،محور شرارت و تروریسم جمهوری اسلامی

با آغاز دولت ابراهیم رئیسی سیاست‌های ایران «به‌طور فزاینده‌ای خصمانه می‌شود و دخالت آن در امور کشورهای خاورمیانه در حال افزایش است.» تشدید اخیر تنش‌ها در دریای عرب که با آغاز به کار رئیسی مصادف شد، نشانه واضحی است که نشان می‌دهد رژیم ایران... Read more