اختصاصی

سپاه پاسداران پشت پرده قرارداد خائنانه با چین

از ۲ سال گذشته آقای خامنه ای در راستای تکمیل یک حکومت دیکتاتوری به دکتر علی لاریجانی از اعضای رسمی و قدیمی سپاه پاسداران ماموریت داد که بدون دخالت رییس جمهور و مجلس و برخلاف قانون اساسی پروژه ۲۵ ساله ایران و چین را مدیریت و به مرحله اتمام ب... Read more