کاندیدای رهبری در اغما

ایران بریفینگ / امیر فرشاد ابراهیمی فرزند محمود هاشمی شاهرودی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران، خبر داد که پدرش برای «تکمیل دوره درمان» به خارج از کشور سفرکرده است. علا هاشمی شاهرودی روز شنبه دوم دی، در مصاحبه با وب‌سایت رسا اعلام کرد که پدرش برای «تکمیل دوره درمان» به خارج از کشور سفرکرده … ادامه خواندن کاندیدای رهبری در اغما