سرلشکر محسن رضایی برادر زن صدام را هم به «طراحان اعتراضات ایران» افزود

محسن رضایی مانند برخی دیگر از مقامات جمهوری اسلامی مدعی شد طراحی اعتراضات اخیر ایران در اربیل عراق انجام شده است. در سناریوی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام افراد جدیدی به بازیگران این صحنه اضافه شده‌اند. روایت رسمی حکومت جمهوری اسلامی از آنچه “پشت صحنه اغتشاشات اخیر” خوانده می‌شود رفته رفته شکل می‌گیرد و از … ادامه خواندن سرلشکر محسن رضایی برادر زن صدام را هم به «طراحان اعتراضات ایران» افزود