حزب‌الله بهانه است؛ مشکل اصلی سپاه با FATF چیست؟

اکنون سپاه پاسداران بیش از آنکه یک‌نهاد نظامی باشد یک مافیای اقتصادی است درواقع بخش نظامی سپاه پاسداران یک بخش ناچیزی در دل یک جریان اقماری بزرگی است که در دلش از سدسازی و راه‌سازی و پتروشیمی گرفته تا بازرگانی کالا و ارزاق عمومی و حتی تجارت مواد مخدر و قاچاق اسلحه و گاه آن‌طور که گفته‌شده است قاچاق آدم و … موجود است و حیات و ممات سپاه بسته به این فعالیت‌هاست.
نگرانی از محدودیت این فعالیت‌های مافیایی تا آنجا است که چندی پیش ساسان شاه ویسی، از استادان دانشگاه جامع امام حسین، در گفت‌وگویی تصویری با «نود اقتصادی» نسبت به پیوستن به FATF هشدار داده و گفته بود: «با اجرای آن مجبوریم سپاه پاسداران را منحل کنیم. سپاه پاسداران و اجزای آن در سیبل هستند».